Lwówecka Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Lwóweckiej Biblioteki Publicznej

 • Data publikacji strony internetowej: 03.09.2020
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:   22.09.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– grafiki nie zostały opatrzone atrybutem alt z napisem

– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

– elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki, możliwa jest zmiana rozmiaru strony przez skróty klawiszy przeglądarki

– brak jednoliterowych skrótów klawiaturowych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Szymanowicz – Bogdan.
 • E-mail: sekretariat@bibliotekalwowecka.pl
 • Telefon: 75 782 45 44

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Lwóweckiej Biblioteki Publicznej
 • Adres: Plac Wolności 1
  59-600 Lwówek Śląski
 • E-mail: sekretariat@bibliotekalwowecka.pl
 • Telefon: 75 782 45 44

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Biblioteka Główna, Dział dla Dorosłych oraz Dział Dziecięcy

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Dział dla Dorosłych znajduje się  na  pierwszym piętrze budynku, wejście wyłącznie schodami. Dział dla Dzieci znajduje się na parterze, wejście dostępne jest również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody częściowo wyposażone w poręcze. Brak przystosowania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich pozwalający dostać się na pierwsze piętro – brak windy.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dostosowań. Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, podjazdy, platformy, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia Braille’m. Toaleta na parterze dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Parking publiczny – oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych tuż przed wejściem do budynku.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

Filia nr 1 – Chmielno 50

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Lokal biblioteki mieści się na I piętrze, wejście wyłącznie schodami.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody częściowo wyposażone w poręcze. Brak przystosowania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich pozwalający dostać się na pierwsze piętro – brak windy.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dostosowań. Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, podjazdy, platformy, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia Braille’m.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia nr 3 – Kotliska 26

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne dostępne jest zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych – przed wejściem do biblioteki znajduje się podjazd.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku są ogólnodostępne. Lokal umieszczony jest na jednym poziomie, na parterze, bez barier architektonicznych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia Braille’m. Toaleta jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Parking publiczny – oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych tuż przed wejściem do budynku.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

Filia nr 6 – Sobota 51

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku wyłącznie schodami.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody częściowo wyposażone w poręcze. Brak przystosowania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dostosowań. Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, podjazdy, platformy, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia Braille’m.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

Filia nr 7 – Rakowice Wielkie 49c

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku wyłącznie schodami.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody częściowo wyposażone w poręcze. Brak przystosowania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dostosowań. Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, podjazdy, platformy, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia Braille’m.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Parking publiczny dostępny przed budynkiem. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

Filia nr 8 – Niwnice 149

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Lokal biblioteki mieści się na pierwszym piętrze. Wejście do budynku wyłącznie schodami.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody częściowo wyposażone w poręcze. Brak przystosowania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich pozwalający dostać się na pierwsze piętro – brak windy.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dostosowań. Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, podjazdy, platformy, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia Braille’m.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Parking publiczny dostępny przed budynkiem. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

 

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

– obsługa strony jest możliwa zarówno przy pomocy klawiatury, jak i myszki

– uruchomiono funkcję zmiany kontrastu

– całość serwisu  oparta na stylach CSS

– pomoc w nawigacji – zawsze widoczne okienko wyszukiwarki

– strona jest częściowo rozpoznawalna przez programy czytające dla osób niewidomych

 

Oświadczenie

Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony do wymagań prawnych. Zakończenie prac planowane jest na koniec 2021 r.

Skip to content