DYREKTOR – Aleksandra Szymanowicz – Bogdan,
e-mail: dyrektorbibliotekalwowecka.pl

1. Joanna Baca – kustosz, instruktor w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym, pracownik filii bibliotecznej nr 6 w Sobocie
e-mail: joanna.bacabibliotekalwowecka.pl

2. Anna Złotek – bibliotekarz w Dziale Dziecięcym
e-mail: anna.zlotekbibliotekalwowecka.pl

3. Michalina Horbanowicz – kustosz, pracownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz filii bibliotecznej nr 8 w Niwnicach,
e-mail: michalina.horbanowiczbibliotekalwowecka.pl

4. Renata Urszula Matkowska – starszy bibliotekarz, pracownik Działu dla Dorosłych,
e-mail: wypozyczalnia@bibliotekalwowecka.pl

5. Teresa Michalewicz – starszy bibliotekarz, pracownik Działu dla Dorosłych,
e-mail: wypozyczalnia@bibliotekalwowecka.pl

6. Anna Paszczyńska   – młodszy bibliotekarz, pracownik Działu Dziecięcego,
e-mail: dzieci@bibliotekalwowecka.pl

7. Aleksandra Szymanowicz – Bogdan  – kustosz Placówki Historyczno – Muzealnej, e-mail: aleksandra.szymanowiczbibliotekalwowecka.pl

8. Jolanta Żywucka  – starszy bibliotekarz, pracownik filii bibliotecznej nr 3 w Kotliskach oraz filii bibliotecznej nr 7 w Rakowicach Wielkich,
e-mail: jolanta.zywuckabibliotekalwowecka.pl

Skip to content