29 sierpnia 2020 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Młodzieżowe #non-fiction” realizowanego przez Lwówecką Bibliotekę Publiczną w ramach Programu „Równać Szanse 2019”, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Głównym założeniem Programu jest wyrównywanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele, myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. (www.rownacszanse.pl). Celem projektu lwóweckiej młodzieży było dotarcie do osób, mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski, wyróżniających się swoimi pasjami, zainteresowaniami, historią, osób w różnym wieku oraz sporządzenie na ich temat fotograficznych oraz literackich reportaży.

Udział w projekcie wzięła 13-osobowa grupa młodzieży, w wieku od 13 do 16 lat, uczęszczająca do lwóweckich szkół. Młodzi ludzie swoją reporterską przygodę rozpoczęli od uczestnictwa w warsztatach dotyczących tworzenia reportaży, które poprowadził Jacek Antczak, reporter, autor m.in. książki „Reporterka. Rozmowy z Hanną Krall”. Dwukrotnie wzięli również udział w warsztatach fotograficznych poprowadzonych przez profesjonalistę – Krzysztofa Wietrzyńskiego, dzięki któremu mieli możliwość zgłębienia tajników tworzenia fotografii studyjnych i plenerowych.

W następstwie wystąpienia pandemii, działania młodzieży zostały ograniczone do minimum. Uczestnicy projektu podjęli wyzwanie i organizowali takie zadania, które pozwoliły im na integrację oraz zacieśnienie wzajemnych kontaktów. Swoje sposoby na nudę i przetrzymanie lockdownu prezentowali na utworzonym fanpeag’u.

Przeprowadzając wywiady z wybranymi bohaterami, młodzi ludzie musieli sami do nich dotrzeć. Rozmowy z nimi nagrywali na dyktafon. Przygotowali również ich fotograficzne portrety, a pomógł im w tym zakupiony sprzęt. Po nagraniach oraz spisaniu wywiadów, przeprowadzili ich korektę. W trakcie ciężkiej pracy nie brakowało im czasu na przerwy oraz świetną zabawę z aparatem. Z upływem czasu spędzanego wspólnie, ich więzi zacieśniały się. Zwieńczeniem kolejnych sukcesów była piesza wycieczka do Pałacu Książęcego we Wleniu oraz na Nocne zwiedzanie Zamku Lenno, która z pewnością na długo pozostanie w ich pamięci.

Finalnym efektem całości projektu jest publikacja wywiadów z bohaterami oraz ich fotograficzne portrety. Uzupełnieniem stała się wystawa wielkoformatowych zdjęć zaprezentowana podczas świętowania zakończenia, które odbyło się na lwóweckim rynku. Była to doskonała okazja do podziękowania wszystkim tym, którzy obdarzyli młodzież swoją pomocą i wsparciem podczas projektowej przygody.

Udział w projekcie nie tylko poszerzył wiedzę młodzieży nt. pisania reportaży i technik fotografowania. Pozwolił im rozwinąć wyobraźnię, nauczył współpracy w grupie, zawierania kompromisów, dobrej organizacji pracy. Realizacja poszczególnych działań rozwinęła ich umiejętności komunikacyjne oraz pozwoliła na przełamywanie wszelkich barier i słabości.

 

 

Kategorie: Aktualności

Skip to content