Lwówecka Biblioteka Publiczna jest jednym z laureatów IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w Dziale Dziecięcym naszej biblioteki zorganizowana zostanie „Biblioteczna Edu-strefa”. Grant w wysokości 20.000,00 zł przeznaczony zostanie na doposażenie biblioteki, m.in. zakup podłogi interaktywnej oraz mebli do urządzenia nowej przestrzeni czytelniczej, służącej zarówno edukacji, jak i zabawie.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

 

Kategorie: Aktualności

Skip to content