Młodzi mieszkańcy gminy Lwówek Śląski mogą̨ już korzystać́ z nowej przestrzeni edukacyjnej, która powstała w Lwóweckiej Bibliotece Publicznej dzięki grantowi w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

W ramach projektu Dział Dziecięcy lwóweckiej biblioteki został odnowiony i wyposażony m.in. w podłogę interaktywną z pakietami Edu, Eco, Fun oraz English oraz nowe meble. Powstało kolorowe, przyjazne miejsce do edukacji czytelniczej i medialnej. Nowa przestrzeń służyć będzie m. in. cyklicznym zajęciom bibliotecznej grupy zabawowej (dzieci w wieku 3-5 lat, nie objęte opieką przedszkolną), grupom przedszkolnym i szkolnym w ramach lekcji bibliotecznych, uczestnikom Dyskusyjnego Klubu Książki oraz użytkownikom indywidualnym. Biblioteczna Edu-strefa to również laptopy z dostępem do internetu, roboty edukacyjne Photon oraz klocki Lego Mindstorms. Będziemy się uczyć przez zabawę!

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

Kategorie: Aktualności

Skip to content