Nasza Biblioteka została jednym z laureatów kolejnej edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Przyznany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. grant w wysokości 24.000 złotych pozwoli na zakup mebli i wyposażenia do filii biblioteki, która znalazła wreszcie nową siedzibę w budynku niedawno wybudowanej świetlicy wiejskiej w Niwnicach. Dzięki otrzymanym środkom będziemy mogli już wkrótce rozpocząć działalność w nowym miejscu, a z oferty biblioteki będą korzystać nie tylko mieszkańcy Niwnic, ale również wszyscy chętni mieszkańcy gminy Lwówek Śląski. Czekamy z niecierpliwością na oddanie Państwu nowego miejsca wypożyczania książek, spotkań, rozmów i różnorodnej działalności kulturalnej.

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadza inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacja życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W sześciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 1050 grantów o łącznej wartości prawie 22 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl, www.energetycznykompas.pl.

Kategorie: Aktualności

Skip to content