Lwówecka Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Lwóweckiej Biblioteki Publicznej.

 • Data publikacji strony internetowej: 03.09.2020
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:   04.04.2024

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– część grafik nie została opatrzona atrybutem alt z napisem

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Lwóweckiej Biblioteki Publicznej
 • Adres: Plac Wolności 1
  59-600 Lwówek Śląski
 • E-mail: sekretariat@bibliotekalwowecka.pl
 • Telefon: 75 782 45 44

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Biblioteka Główna – Ratusz (Dział Dziecięcy, Dział dla Dorosłych, Placówka Historyczno – Muzealna)

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Dział Dziecięcy znajduje się na parterze, wejście dostępne jest również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dział dla Dorosłych oraz Placówka Historyczno – Muzealna znajdują się na pierwszym piętrze budynku, wejście wyłącznie schodami.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody częściowo wyposażone w poręcze. Brak przystosowania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich pozwalający dostać się na pierwsze piętro – brak windy.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dostosowań. Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, podjazdy, platformy, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia Braille’m. Toaleta na parterze dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Parking publiczny – oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych tuż przed wejściem do budynku.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

Filia nr 3 – Kotliska 26

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne dostępne jest zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych – przed wejściem do biblioteki znajduje się podjazd.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku są ogólnodostępne. Lokal umieszczony jest na jednym poziomie, na parterze, bez barier architektonicznych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia Braille’m. Toaleta jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Parking publiczny – oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych tuż przed wejściem do budynku.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

Filia nr 6 – Sobota 51

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku wyłącznie schodami.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody częściowo wyposażone w poręcze. Brak przystosowania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dostosowań. Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, podjazdy, platformy, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia Braille’m.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

Filia nr 7 – Rakowice Wielkie 49c

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku wyłącznie schodami.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody częściowo wyposażone w poręcze. Brak przystosowania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dostosowań. Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, podjazdy, platformy, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia Braille’m.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Parking publiczny dostępny przed budynkiem. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

Filia nr 8 – Niwnice 149

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Lokal biblioteki mieści się na wysokim parterze. Wejście do budynku wyłącznie schodami.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody częściowo wyposażone w poręcze. Brak przystosowania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich pozwalający dostać się do budynku.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dostosowań. Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, podjazdy, platformy, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia Braille’m.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Parking publiczny dostępny przed budynkiem. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia strony:

– obsługa strony jest możliwa zarówno przy pomocy klawiatury, jak i myszki

– uruchomiono narzędzia dostępności: zmiana rozmiaru czcionki, pogrubienie czcionki, skala szarości, jasne tło, zmiana kontrastu wysoki/odwrócony. podkreślenie linków

– pomoc w nawigacji – zawsze widoczne okienko wyszukiwarki

– strona jest częściowo rozpoznawalna przez programy czytające dla osób niewidomych

– całość serwisu  oparta na stylach CSS

 

Skip to content