KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych czytelników i osób biorących udział w przedsięwzięciach kulturalnych i edukacyjnych jest Lwówecka Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lwówku Śląskim, Plac Wolności 1, 59-600 Lwówek Śląski (dalej: Biblioteka), reprezentowana przez Dyrektora.


2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Lwóweckiej Bibliotece Publicznej jest Teresa Michalewicz – pracownik Działu dla Dorosłych, tel. 75 782 45 44 wew. 24, e-mail: sekretariat@bibliotekalwowecka.pl

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust. 1 lit. a, c o RODO oraz ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (z późn.zm.).

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
a) zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki,

b) organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym,

c) statystycznych,

d) rozpatrzenia skarg i wniosków, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Biblioteki,

e) wysyłki informacji o działalności drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.


5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy komputerowe Biblioteki w celu obsługi,

  2. Instytut Książki oraz inne biblioteki korzystające z systemu MAK+ – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Czytelnika.


6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usług Biblioteki, a po tym okresie przechowywane przez 5 lat w celu odnowienia przez Czytelnika możliwości korzystania z usług Biblioteki oraz dla celów i przez czas w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.


7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan zwrócić się do Biblioteki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu dokonania zapisu do Biblioteki i uczestnictwa w działaniach kulturalnych i edukacyjnych.


10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Skip to content