DYREKTOR – Aleksandra Szymanowicz – Bogdan,
e-mail: dyrektorbibliotekalwowecka.pl

 

1. Joanna Baca – kustosz, instruktor w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym, pracownik filii bibliotecznej nr 6 w Sobocie
e-mail: joanna.bacabibliotekalwowecka.pl

2. Michalina Horbanowicz – kustosz, pracownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz filii bibliotecznej nr 8 w Niwnicach,
e-mail: michalina.horbanowiczbibliotekalwowecka.pl

3. Renata Urszula Matkowska – starszy bibliotekarz, pracownik Działu dla Dorosłych,
e-mail: wypozyczalnia@bibliotekalwowecka.pl

4. Teresa Michalewicz – starszy bibliotekarz, pracownik Działu dla Dorosłych,
e-mail: wypozyczalnia@bibliotekalwowecka.pl

5. Anna Paszczyńska   – młodszy bibliotekarz, pracownik Działu Dziecięcego,
e-mail: dzieci@bibliotekalwowecka.pl

6. Anna Złotek – bibliotekarz w Dziale Dziecięcym
e-mail: dziecibibliotekalwowecka.pl

7. Jolanta Żywucka  – starszy bibliotekarz, pracownik filii bibliotecznej nr 3 w Kotliskach
e-mail: jolanta.zywuckabibliotekalwowecka.pl

8. Magdalena Delinowska – młodszy bibliotekarz, pracownik filii bibliotecznej nr 7 w Rakowicach Wielkich
e-mail: rakowicewielkie@bibliotekalwowecka.pl

9. Placówka Historyczno – Muzealna, e-mail: phmbibliotekalwowecka.pl

Skip to content