ZASADY ZWIEDZANIA

1. Placówka Historyczno – Muzealna jest otwarta dla zwiedzających:
W sezonie od 15.05 do 30.09:
– od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 17.00,
– w soboty 9.00 – 14.00
Poza sezonem 01.10 – 14.05:
– od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 16.00,
– w soboty 9.00 – 14.00
Ostatnie wejście do Placówki jest możliwe na pół godziny przed zamknięciem.
2. W święta i dni ustawowo wolne od pracy Placówka jest nieczynna.
3. Placówka może być czasowo lub częściowo wyłączona ze zwiedzania
w czasie trwania imprez okolicznościowych odbywających się w ratuszu lub w wyniku potrzeb Organizatora.
4. Zwiedzających obowiązuje uiszczenie opłaty za wejście do Placówki
i okazanie dokumentu uprawniającego do zwolnienia lub ulgi w opłacie
za wstęp.
5. Ustala się następujące opłaty za wstęp do Placówki Historyczno – Muzealnej:
bilet normalny – 5,00 pln,  bilet ulgowy – 2,00 pln
Opłata uiszczana jest u dyżurującego pracownika.
6. Ulga przysługuje następującym osobom:  młodzieży szkolnej
i studentom, emerytom i rencistom , pracownikom instytucji kultury.
Opłata ulgowa przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów.
7. W środy wstęp do Placówki jest bezpłatny.
8. Zwolnienie z opłaty przysługuje dzieciom do lat 7 oraz wycieczkom
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Lwówek Śląski, zwiedzających Placówkę w ramach zajęć szkolnych. W innych wypadkach decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat podejmuje Dyrektor.
9. Dzieci do lat 7 mogą zwiedzać Placówkę tylko pod opieką dorosłych.
10. Grupy wycieczkowe mogą korzystać z usług przewodnika po uprzednim zgłoszeniu wizyty (minimum 3 dni)
i uiszczeniu opłaty. Grupy rezerwujące termin zwiedzania z dużym wyprzedzeniem obowiązane są potwierdzić rezerwację 3 dni przed przybyciem.
11. Zwiedzanie obejmuje:
– sale Placówki Historyczno – Muzealnej (Sala Ławy Sądowej, Izba Tortur, Loch Głodowy, Sala Agatowa)
– inne pomieszczenia w ratuszu (Sala Ślubów, Sala Mieszczańska, Sień)
– w miarę możliwości.
Zwiedzanie Sali Ślubów możliwe jest wyłącznie wówczas, gdy nie zakłóca to pracy Urzędu Stanu Cywilnego.
12. W Placówce obowiązuje zakaz:
– wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
– wprowadzania i wnoszenia zwierząt w wyjątkiem psa przewodnika,
– dotykania i przemieszczania eksponatów,
– fotografowania z użyciem lampy błyskowej,
– palenia tytoniu, jedzenia i picia,
– przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
– hałaśliwego zachowania, biegania, wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania.
13. W celu zachowania bezpieczeństwa należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracownika Placówki.
Filmowanie i fotografowanie w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
14. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania, wystaw, cen biletów
i in. umieszczone są na stronie www.bibliotekalwowecka.pl

Skip to content