ZASADY ZWIEDZANIA

1. Placówka Historyczno – Muzealna jest otwarta dla zwiedzających:

W sezonie od 15.05 do 30.09:
– od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 17.00

(godziny rozpoczęcia zwiedzania: 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30)
– w soboty 9.00 – 14.00

(godziny rozpoczęcia zwiedzania: 9.30, 11.00, 12.30)

 

Poza sezonem 01.10 – 14.05:

– od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 16.00

(godziny rozpoczęcia zwiedzania: 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00)

– zwiedzanie w soboty możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu

Pierwszeństwo zwiedzania po rezerwacji telefonicznej – nr 75 782 45 44 wewn. 25

 

2. W święta i dni ustawowo wolne od pracy Placówka jest nieczynna.

3. Placówka może być czasowo lub częściowo wyłączona ze zwiedzania w czasie trwania imprez okolicznościowych odbywających się w ratuszu lub w wyniku potrzeb Organizatora.

4. Zwiedzających obowiązuje uiszczenie opłaty za wejście do Placówki i okazanie dokumentu uprawniającego do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp.

5. Ustala się następujące opłaty za wstęp do Placówki Historyczno – Muzealnej:
bilet normalny – 10,00 pln,  bilet ulgowy – 5,00 pln.
Opłata uiszczana jest u dyżurującego pracownika.

6. Ulga przysługuje następującym osobom: młodzieży szkolnej i studentom, emerytom i rencistom, pracownikom instytucji kultury, posiadaczom Karty Dużej Rodziny.
Opłata ulgowa przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów.

7. Zwolnienie z opłaty przysługuje dzieciom do lat 7 oraz wycieczkom z przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Lwówek Śląski, zwiedzających Placówkę w ramach zajęć szkolnych.

8. W innych wypadkach decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat podejmuje Dyrektor.

9. Dzieci do lat 10 mogą zwiedzać Placówkę tylko pod opieką dorosłych.

10. Grupy wycieczkowe mogą korzystać z usług przewodnika po uprzedniej rezerwacji wizyty (minimum 3 dni przed przybyciem) i uiszczeniu opłaty. Grupy rezerwujące termin zwiedzania z dużym wyprzedzeniem obowiązane są potwierdzić rezerwację 3 dni przed przybyciem.

11. Zwiedzanie obejmuje:
– sale Placówki Historyczno – Muzealnej (Sala Ławy Sądowej, Izba Tortur, Loch Głodowy, Agatowa Sala Multimedialna),

– w miarę możliwości inne pomieszczenia w ratuszu (Sala Ślubów, Sala Mieszczańska, Sień).
Zwiedzanie Sali Ślubów możliwe jest wyłącznie wówczas, gdy nie zakłóca to pracy Urzędu Stanu Cywilnego.

12. W Placówce obowiązuje zakaz:
– wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
– wprowadzania i wnoszenia zwierząt w wyjątkiem psa przewodnika,
– dotykania i przemieszczania eksponatów,
– fotografowania z użyciem lampy błyskowej,
– palenia tytoniu, jedzenia i picia,
– przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
– hałaśliwego zachowania, biegania, wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania.

13. W celu zachowania bezpieczeństwa należy stosować się do poleceń wydawanych przez dyżurującego pracownika Placówki.

14. Filmowanie i fotografowanie w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody Dyrektora Lwóweckiej Biblioteki Publicznej.

15. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania, wystaw, cen biletów i in. umieszczone są na stronie www.bibliotekalwowecka.pl

16. Czasowo mogą obowiązywać inne godziny i zasady zwiedzania. Informacja o zmianach podawana będzie każdorazowo na stronie internetowej, Facebooku biblioteki oraz przy wejściu do Placówki Historyczno – Muzealnej.

Skip to content