Placówka Historyczno-Muzealna rozpoczęła działalność w roku 1996. Obecnie znajduje się w strukturze Lwóweckiej Biblioteki Publicznej. Mieści się na pierwszym piętrze gotycko-renesansowego Ratusza.

Zwiedzającym udostępniana jest m.in. Sala Ławy Sądowej z XVI w., Izba Tortur i Loch Głodowy.  Dawna sala posiedzeń lwóweckiego sądu, z częściowo zachowanymi kunsztownymi freskami o charakterze moralizatorskim, obecnie pełni rolę Sali Historycznej. Prezentowane są tu znaleziska archeologiczne, eksponaty dotyczące historii miasta, browarnictwa lwóweckiego, pamiątki z pól bitewnych oraz przedmioty codziennego użytku. Do Sali Ławy Sądowej przylegają, umieszczone na dwóch niższych poziomach wieży, Izba Tortur – wyposażona w repliki średniowiecznych i renesansowych narzędzi tortur oraz Loch Głodowy o głębokości 6 m.

Niezapomnianym przeżyciem będzie zwiedzanie misternie zdobionej Sali Ślubów, dzieła wrocławskich architektów i artystów z Państwowej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu, kierowanych przez profesora Hansa Poelziga, pracującego nad renowacją i przebudową lwóweckiego ratusza na początku XX w.
Krótki spacer po Ratuszu kończy się w sieni przykrytej zaprojektowanym przez Wendla Rosskopfa sklepieniem krzywoliniowym, świadczącym o maestrii i kunszcie rzemieślników pracujących przy budowie Ratusza w XVI w.

Skip to content